Kwaliteit

Veiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit van producten
De veiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit van producten zijn in de diervoederindustrie net zo belangrijk als in de voedingsmiddelenindustrie. Wagenaar Dairy test alle mengsels en halffabricaten voordat ze de productie verlaten. Onze productiemedewerkers volgen strikte procedures en signaleren eventuele afwijkingen.

Kwaliteit heeft niet alleen betrekking op onze producten. Wat ons betreft horen langdurige relaties met onze leveranciers en afnemers daar ook bij.
Daarnaast is Wagenaar Dairy al meerdere jaren GMP+ en HACCP-gecertificeerd.

Duurzaamheid bij Wagenaar Dairy

Wagenaar Dairy heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo draait de gehele productie op 660 zonnepanelen, hebben wij ons pand goed geïsoleerd en maken wij in de productie gebruik van elektrische heftrucks om onze CO2-voetafdruk te verminderen.

Jan Wagenaar Frisian Dairy Managing Director

GMP+ Feed Safety Assurance

Het GMP+ Feed Certification Scheme is in 1992 geïnitieerd en ontwikkeld door de Nederlandse diervoederindustrie. In dat kader is GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) opgezet, een systeem om diervoederveiligheid te borgen in alle schakels van de keten. Het systeem omvat verschillende componenten, zoals voorschriften voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001), HACCP, productnormen, traceerbaarheid, monitoring, ketenbenadering en het Early Warning System.

GMP+-gecertificeerde bedrijven kunnen aantonen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en dat de traceerbaarheid is gewaarborgd.

Skal Biocontrole

Skal Biocontrole is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de hele biologische keten in Nederland. Door registratie, certificatie en toezicht zetten zij zich in voor een aantoonbaar betrouwbare biologische sector.

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.
Skal bezoekt en controleert bedrijven jaarlijks en zorgt voor een biologisch Europees keurmerk dat aantoonbaar betrouwbaar is.

Stichting Skal Biocontrole is door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van de wettelijke taken die voortvloeien uit de Europese verordening voor de biologische productie.
De Europese verordening geeft lidstaten de keuze in de structuur van het controleregime. Nederland heeft gekozen voor een eenduidige structuur: één controlerende autoriteit die verantwoordelijk is voor alle wettelijke controletaken binnen de biologische productie. Dit maakt Skal een unieke organisatie.
Wagenaar Dairy BV is door Skal Biocontrole gecertificeerd voor de handel in biologische zuivelpoeders voor humane consumptie en voor de handel in en productie van biologische zuivelpoeders voor diervoeding.
Gecertificeerde bedrijven kunnen aantonen dat hun diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan alle wettelijke voorschriften en dat de traceerbaarheid is gewaarborgd.

BRCGS Agents & Brokers

De BRC Global standard voor agenten en makelaars is ontwikkeld om de veiligheid, kwaliteit en legaliteit van producten te managen voor bedrijven in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie die niet zelf produceren. Agenten en makelaars (niet-producerende handelaren) die kopen, verkopen of de handel faciliteren, vormen een kritieke schakel in de productketen. Zij zijn verantwoordelijk voor het behoud van een effectieve traceerbaarheidsketen.

© Wagenaar Dairy 2023
Ontwikkeld door Convident