Kwaliteit

Productveiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit zijn zowel in de voedingsmiddelen als in de diervoederindustrie van groot belang. Onze bedrijfsvoering is al vele jaren GMP+ en HACCP gecertificeerd. Kwaliteit heeft niet alleen betrekking op onze producten. Wij streven naar langdurige relaties met onze leveranciers en afnemers.

gmp

GMP+ feed safety assurance:

Het GMP+ Feed Certification Scheme is geïnitieerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandse diervoederindustrie. GMP+ Feed Safety Assurance is een systeem ten behoeve van de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Er zijn verschillende componenten in het GMP+ FSA system opgenomen, zoals voorschriften voor het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001), HACCP, productnormen, traceerbaarheid, monitoring, ketenbenadering en het Early Warning System.

Gecertificeerde bedrijven kunnen aantoonbaar waarborgen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en dat de traceerbaarheid is gewaarborgd.

Bio certificaat

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 4000 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en Skal Biocontrole controleert hierop. Wagenaar Dairy BV is door Skal gecertificeerd voor het verhandelen van biologische zuivelproducten.

 

 

BRC Global standard

De BRC Global standard voor agenten en makelaars is ontwikkeld om de productveiligheid, kwaliteit en legaliteit te managen voor bedrijven in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie die niet zelf produceren.
Agenten en makelaars (niet-producerende handelaren) die kopen, verkopen of de handel faciliteren, vormen een kritieke schakel in de productketen. Zij zijn verantwoordelijk voor het behoud van een effectieve traceerbaarheidsketen.